Vytlačiť
 Názov: Radikální změna logistického systému přináší Ospapu ovoce
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formu rozhovoru s logistickou manažérkou spoločnosti Ospap Jiřinou Divišovou. Ide o dodávateľa materiálov pre polygrafický priemysel, ako aj materiálov a technológií pre výrobu reklám a obalových materiálov a riešení. Článok sa okrem charakteristík spoločnosti venuje hlavne zmene logistického systému v roku 2012 a z nej vyplývajúcim prínosom.
Kľúčové slová: logistika, logistický systém, zmena, polygrafický priemysel
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013