Názov: Development 2012
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 20-21
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje trhu priemyselných nehnuteľností v ČR v roku 2012 z regionálneho hľadiska. Autor analyzuje logistické nehnuteľnosti z hľadiska ich celkového množstva priemyselných plôch, plôch vo výstavbe ako aj miere ich neobsadenosti. Podľa autora je trh saturovaný a pripravený na ďalšie výzvy. Otvára sa priestor pre renováciu existujúcich objektov.
Kľúčové slová: logistická nehnuteľnosť, priemyselná plocha, región, miera neobsadenosti
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013