Názov: 5 věcí, na které nezapomeňte: Výběr poradce
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 22
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa týka výberu logistického poradcu. Príspevok definuje 5 zásad, ktoré je potrebné dodržať pri výbere externého logistického poradcu. Malo by ísť o: identifikáciu problému na základe auditu, spoluzodpovednosť, house consulting, komplexnosť a orientácia na oblasti, na ktoré logisti nemajú časový priestor.
Kľúčové slová: logistika, logistický poradca, výber
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013