Názov: Významné novinky: Nové workshopy, nové prostory – to je EASTLOG 2013
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 25
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o pripravovaných novinkách a nových workshopoch v rámci kongresu EASTLOG 2013 – najvýznamnejšej kongresovej logistickej akcii organizovanej na území ČR. Novými workshopmi sú PRODLOG – workshop zameraný na optimalizáciu logistickej podpory výroby, a PHARMLOG – workshop zameraný na oblasť logistiky v zdravotníctve.
Kľúčové slová: udalosť, kongres, workshop
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013