Vytlačiť
 Názov: Dění v klubu: Akvizice by měla probíhat bleskově
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 34-35
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na riadenie logistických firiem pri akvizíciách. Význam slova akvizícia je „získanie niečoho“. V logistike ide o získanie nových zákazníkov vstupom na nový trh, alebo kúpa firmy. Diskusia sa týkala prípravy na akvizíciu vrátane zvládnutia zmien z nej plynúcich. Odznelo napríklad, že po každej akvizícii je firma približne dva roky v agónii. Diskutovalo sa tiež o víziách a rýchlosti akvizícií.
Kľúčové slová: logistika, akvizícia, vízia, rýchlosť, diskusia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013