Názov: Novinář na cestách: Hamburk – Továrna na vozíky
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 3/2013, str. 36
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o prezentácii manipulačnej techniky značky STILL pre novinárov, prezentácia sa konala priamo v materskej firme v Hamburgu. Išlo o prezentáciu noviniek pre rok 2013 s názvom Touch the Future. Článok je doplnený o fotodokumentáciu z prezentácie, vrátane komentárov k nej.
Kľúčové slová: manipulačná technika, prezentácia, novinka
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013