Názov: Práce v logistice je a bude dost: Logistické firmy očekávají růst
Autor: Pavel Libora
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 10-11
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok sa venuje logistickému trhu. Prieskumy v oblasti pracovných pozícií v segmente logistiky poukazujú na vyrovnanú mieru ponuky a dopytu. Firmy majú záujem o výkonných pracovníkov ako aj o manažérov. Je kladený veľký dôraz na profesionalitu a odborné vedomosti. Výberové konania sa stávajú komplexnejšími, sú niekoľkokolové, pre uchádzačov náročnejšie.
Kľúčové slová: logistika, firma, ľudské zdroje, trh, výberové konanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013