Vytlačiť
 Názov: Logistika mě fascinuje, stále je co zlepšovat
Autor: Adriana Weberová
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 12-14
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je spracovaný formu rozhovoru s majiteľmi pivovaru Bernard. Obsahovo je zameraný na históriu pivovaru, vývoj sortimentu a objemu produkcie. Charakterizuje spôsob optimalizácie trás, distribučnú sieť, používané vozidlá, obaly. Článok tiež uvádza plány spoločnosti do budúcnosti.
Kľúčové slová: logistika, pivovar, distribúcia, trasa, obal
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013