Vytlačiť
 Názov: Slovenská kronika: Od nejbližšího logistického souseda
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: V článku šéfredaktor časopisu Systémy Logistiky Slovensko Jozef Brezovský hodnotí situáciu v SR nielen z hľadiska dopravy a logistiky. Venuje sa stavu a kvalite cestnej infraštruktúry, potrebám jej opráv. Hodnotí tiež vývoj hospodárstva SR a podnikateľského sektora v kontexte vládnych opatrení.
Kľúčové slová: cestná infraštruktúra, automobilový priemysel, výroba, podnikanie
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013