Vytlačiť
 Názov: Jarné stretnutie nad Dunajom: LOG-IN: magická sedmička
Autor: Jozef Brezovský
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 29
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o 7. ročníku logistického fóra LOG-IN, ktoré sa konalo v Bratislave. Fóra sa zúčastnilo 190 logistických odborníkov. Súčasťou fóra bola aj konferencia, na ktorej vystúpilo 18 prenášajúcich. Článok informuje aj o obsahovej náplni fóra.
Kľúčové slová: logistika, fórum, udalosť, konferencia
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013