Vytlačiť
 Názov: Dění v klubu: Ceny v logistice stále vítězí nad kvalitou
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky, 4/2013, str. 42-43
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o výsledkoch stretnutia Klubu logistických manažérov, ktoré bolo tematicky zamerané na výberové konania v logistike. V logistike je rozhodujúca stále cena nad kvalitou. Z diskusie vyplynulo, že úspory by nemali byť na úkor kvality. Snaha získania lacnej služby sa môže vymstiť. Začínajú sa objavovať tendre, ktorých cieľom je vyššia kvalita logistických služieb.
Kľúčové slová: logistika, výberové konanie, diskusia, cena, kvalita
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013