Vytlačiť
 Názov: Spedice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 16-17
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok je porovnávacou analýzou logistických a zasielateľských spoločností podľa ich obratu zo zasielateľských služieb v ČR v roku 2011. Rebríček poskytuje informácie o typoch a štruktúre realizovaných prepráv ako aj o štruktúre poskytovaných služieb jednotlivými poskytovateľmi zasielateľských služieb. Poskytuje aj informácie o hlavných klientoch a rozsahu poskytovaných zasielateľských služieb.
Kľúčové slová: logistika, zasielateľstvo, doprava, obrat, služba
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013