Vytlačiť
 Názov: Konzultanti v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 66
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje zoznam konzultačných firiem v logistike v ČR v roku 2011 podľa ich obratu. Príspevok obsahuje štruktúru poradenských služieb jednotlivých konzultantov (členenie na 8 skupín), štruktúru ponuky ostatných služieb ako je logistický audit, kurzy, školenia, workshopy, riadenie zásob alebo hodnotenie dodávateľov.
Kľúčové slová: logistika, konzultant, poradenské služby
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013