Vytlačiť
 Názov: Personální agentury
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 67
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok obsahuje rebríček personálnych agentúr v logistike v ČR podľa celkového počtu priamo umiestnených osôb bez pracovného pomeru agentúrou za rok 2011. Príspevok obsahuje štruktúru umiestnených osôb podľa pracovnej pozície v členení na vrcholový manažment, stredný manažment, špecialistov, pomocné a administratívne práce. Informuje aj o štruktúre činností a spôsoboch vyhľadávania personálnymi agentúrami ako aj o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, personálna agentúra, personalistika
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013