Názov: Úklidové služby v logistice
Autor: Systémy logistiky
Zdroj: Systémy logistiky: Logistická kniha seznamů 2013, str. 68
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Príspevok je porovnávacou analýzou ponuky upratovacích služieb dodávaných v ČR podľa obratu z upratovacích služieb za rok 2011. Článok charakterizuje štruktúru ponuky upratovacích služieb podľa zamerania (10 kategórií) a ponuku ostatných služieb ako je zapožičiavanie techniky, servis, poradenstvo a ďalšie. Informuje tiež o tržbách dodávateľov v rokoch 2009 a 2010 a o ich hlavných klientoch.
Kľúčové slová: logistika, upratovanie, upratovacie služby, obrat
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2013