Vytlačiť

 Názov: Spracúvanie osobných údajov
Autor: Mgr. Ľubomír Antal
Zdroj: Kilometer – informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov Slovenskej republiky 11/2013, str. 12.
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISBN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Podnikateľ pri výkone svojej činnosti pracuje s rôznymi informáciami. Ak ide o údaje osobné, musí rešpektovať najmä zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Článok uvádza najdôležitejšie povinnosti prevádzkovateľa podľa zákona, upozorňuje na potrebu súhlasu dotknutej osoby a bezpečnosť informačného systému. Záver článku uvádza sankcie, ktoré hrozia prevádzkovateľom za porušenie spomínaného zákona.
Kľúčové slová: osobné údaje, bezpečnosť osobných údajov, bezpečnostný projekt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014