Vytlačiť

 Názov: Rastie aktivita na trhu priemyselných nehnuteľností
Autor: red
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 5
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tretí štvrťrok roku 2013 bol jedným z najaktívnejších na priemyselnom trhu od prvého štvrťroka 2012, čo sa týka prenájmu a výstavby nových priemyselných priestorov. Miera neobsadenosti v treťom štvrťroku 2013 sa mierne znížila na 4,5 % zo 4,8 % v druhom štvrťroku 2013. Developeri uspokojovali dopyt aj dokončovaním novej výstavby. Veľkosť celkovo prenajatých priemyselných plôch bola zaznamenaná na úrovni takmer dvojnásobku predchádzajúceho kvartálu.
Kľúčové slová: priemyselné nehnuteľnosti, nájomná činnosť, priemyselné priestory
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014