Vytlačiť

 Názov: 5 vecí, na ktoré nezabudnite: Riziká a fakty externých pracovníkoch
Autor: red
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 24
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok je pomôckou pre logistické spoločnosti, ktoré potrebujú kvalifikovaných pracovníkov a pri ich výbere sa obrátia na personálnu spoločnosť. 5 faktorov, ktoré si treba strážiť, autori definovali: Simulácia pracovných procesov, pomer cena/kvalita, komunikácia na dennej báze, spoluzodpovednosť za KPI a zdroje pre kmeňový stav.
Kľúčové slová: externý pracovník, ľudské zdroje, kvalita ľudí, výber pracovníkov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014