Vytlačiť

 Názov: Marketing: Namierte na správny cieľ
Autor: Jozef Oravec
Zdroj: Systémy logistiky, 11-12/2013; str. 30 – 31
Vydavateľ: Christian Beraud – Letz, ATOZ Marketing Services spol. s r. o.
ISSN: MK SR 3571/2006
Jazyk: slovenský
Anotácia: Marketing ponúka veľa nástrojov, pomocou ktorých je potrebné riešiť základné otázky: čo povedať, ako, komu a ako často. Komunikačná politika firmy je súbor informácií, správ a iných signálov, ktoré sa firma rozhodne nasmerovať na svoje cieľové skupiny. Príspevok zdôrazňuje dôležitosť stanovenia si priorít výberu cieľov správ a komunikačných prostriedkov. Nesprávny výber môže spôsobiť, že efekt komunikácie sa nepodarí dosiahnuť. V závere článku sú odporúčania na využitie rôznych eventov a zážitkov.
Kľúčové slová: marketing, logistická spoločnosť, komunikácia, reklama, podpora predaja
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014