Vytlačiť

 Názov: Digitálny tachograf DTCO®
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 20
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Tento nový digitálny tachograf predstavuje nástoj na vlastnú kontrolu a plánovanie jázd, prestávok a odpočinkov. Všetky informácie je možné sledovať v súlade s platnou legislatívou, pričom vodič ich môže sledovať aj vo svojom mobilnom telefóne, odkiaľ ich môže v reálnom čase zasielať cez mobilnú dátovú sieť do aplikácie TIS Web ®. Príspevok prináša užívateľské informácie aj vrátane prebiehajúcich akcií.
Kľúčové slová: digitálny tachograf, DTCO, režim práce osádky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014