Vytlačiť

 Názov: Vyťažovanie vozidiel má zásadný vplyv na efektívnosť dopravy
Autor: VIB
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 37
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Na efektívnosť dopravy má vplyv aj schopnosť manažmentu a dispečingu získať dobré zakázky a vyťažiť vozidlo obojsmerne. Vo vnútroštátnej doprave je priemerná vyťaženosť nižšia ako v medzinárodnej cestnej doprave. Vyťaženosť z roka na rok pomaly rastie. Objavuje sa preťažovanie dodávok s deklarovanou hmotnosťou do 3,5 t, kde niektorí vodiči dokážu odviesť aj 7 – 8 ton. Autor článku v poslednej časti upriamuje pozornosť na jestvujúce burzy nákladov.
Kľúčové slová: vyťažovanie vozidiel, efektívnosť dopravy, preťažovanie
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014