Vytlačiť

 Názov: Služby vysokých technológií a tovarov
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 54
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN:
1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dnešná výroba a logistika zahŕňa sledovanie pohybu komponentov nielen v rámci procesov v samotnej spoločnosti, ale aj v rámci dodávateľských reťazcov. Článok predstavuje riešenia SAP ERP alebo nadstavbové či rozširujúce komponenty SAP SCM, ako aj mobilné riešenia SAP, ktoré umožňujú identifikovať materiál na úrovni produktu, šarže, alebo sériového čísla pomocou čiarkových kódov (1D a/alebo 2D) a/alebo RFID.
Kľúčové slová: SAP ERP, logistika, sledovanie pohybu komponentov, RFID, SAP SCM
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014