Vytlačiť

 Názov: Čiarové kódy na paletách a EDI
Autor: Martin Beňo
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 55
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN:
1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V prípade homogénnej palety, kedy je na palete len jeden druh výrobku, sa na paletovú etiketu dáva čiarový kód, v ktorom je zakódovaný GTIN výrobku na palete, počet výrobkov, dátum minimálnej trvanlivosti a i. Okrem toho je tam aj čiarový kód s identifikačným číslom palety SSCC. Ak ide o heterogénnu paletu, potom celý systém naskladnenia tovaru je v pozadí komplikovanejší a vyžaduje si zavedenie EDI komunikácie. Príspevok predstavuje možnosti a výhody zavedenia kódov SSCC a ich previazanie na EDI správy.
Kľúčové slová: čiarový kód, EDI komunikácia, SSCC kód, elektronická výmena správ EDI
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014