Vytlačiť

 Názov: Výška nájomného porastie o päť percent
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 59
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Vedúci globálny vlastník, prevádzkovateľ a developer industriálnych nehnuteľností Prologis zverejnil hĺbkovú analýzu celosvetových nájmov v logistických nehnuteľnostiach v štúdii s názvom „Vstup do zlatej časti cyklu logistických nehnuteľností: pokračujúce zvyšovanie úrovne nájomného“. V rokoch 2014 až 2017 porastie výška nájmov viac ako o 5 % ročne. Príspevok uvádza aj prístup na kompletnú správu, ktorá je dostupná na webových stránkach spoločnosti Prologis.
Kľúčové slová: industriálna nehnuteľnosť, nájom, logistická nehnuteľnosť
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014