Názov: Svet zažíva rozmach internetového obchodu
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa opiera o fakty zverejnené v správe spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá je uznávaným lídrom v oblasti miestneho a celosvetového prieskumu realitného trhu. Publikuje rad štúdií a správ, pričom článok uvádza aj adresu stránky, na ktorej sú tieto správy on-line k dispozícii. Veľkosť internetového obchodu sa posudzuje podľa vybraných šiestich ukazovateľov. Slovensko je v poradí rozvinutosti internetového obchodu na 38. mieste.
Kľúčové slová: internetový obchod, ukazovatele hodnotenia, veľkosť internetového trhu
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014