Vytlačiť

 Názov: Košice získali ďalšie priestory na logistiku
Autor: Alexander Sotník
Zdroj:
TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 69
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Projekt IMMOPARK Košice sa nedávno rozšíril o novú halu č. 2. Park s rozlohou 60 ha leží na pozemku medzi medzinárodným letiskom a cestou Košice – Bratislava. Autor v príspevku uvádza, že IMMOPARK Košice ponúka viac ako 250-tisíc m2 prenajímateľných plôch. Veľkosti nájomných jednotiek sú flexibilné a dostupné do 1100 m2. Košický región je z hľadiska developerov logistických nehnuteľností zaujímavý najmä svojou činnosťou pre oblasť automotive.
Kľúčové slová: IMMOPARK Košice, logistika, nájomné priestory, logistické nehnuteľnosti
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014