Vytlačiť

 Názov: Slovenské banky odolávajú rizikám
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 86
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V prvom polroku 2013 boli slovenské banky vystavené viacerým rizikám. Zatiaľ im odolávajú vďaka dostatočnej ziskovosti a primeranosti vlastných zdrojov. Konštatuje to Národná banka Slovenska v najnovšej analýze. O výsledky analýzy sa opiera celý článok. Slabá ekonomická aktivita sa odzrkadľuje na kreditnej kvalite úverového portfólia. Slovenské banky sú však odolné voči prípadnému negatívnemu vývoju v slovenskej ekonomike, v eurozóne, ale aj na finančných trhoch.
Kľúčové slová: ekonomická aktivita, úverové portfólio, úrokové sadzby, vlastné zdroje banky
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014