Názov: Naučte sa komunikovať so zamestnancami
Autor: red
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 10/2013; str. 89
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Disponovanie kvalitnými komunikačnými zručnosťami je dnes pre manažéra základným predpokladom v úspešnom riadení zamestnancov. Príspevok uvádza, že dôvera a lojalita nie sú samozrejmosťou, manažér si ich musí získať. Mnoho manažérov nechce komunikovať alebo komunikuje nesprávne. Počúvanie podriadených vytára pozitívnu atmosféru v tíme. Nezvládnutá úloha je výsledkom manažérskych chýb v komunikácii.
Kľúčové slová: manažérske zručnosti, manažérska komunikácia, lojalita, dôvera
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014