Vytlačiť

 Názov: O kúpe rozhoduje cena
Autor: VIB a PH
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 8
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa venuje analýze registrácie a kúpy dodávkových vozidiel do 3,5 t. Ich popularita vzrástla aj po zavedení mýta v SR. Slováci ešte viac ako v minulosti využívajú nákupy cez internet, čomu sa prispôsobili aj viaceré obchodné domy či reťazce. Článok dopĺňa tabuľka zachytávajúca registrácie jednotlivých značiek automobilov na Slovensku v mesiacoch január – september 2013.
Kľúčové slová: dodávkové vozidlá, dodávky do 3,5 tony, ľahké úžitkové vozidlá
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014