Názov: Aktívny tretí štvrťrok na Slovensku
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 60
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V oblasti prenájmu a výstavby nových priemyselných a logistických priestorov bol tretí štvrťrok 2013 jedným z najaktívnejších od prvého štvrťroku 2012. V porovnaní s predchádzajúcimi developeri dokončili výstavbu viacerých projektov. Nájomcovia podpísali nové nájomné zmluvy na prenájom priemyselných a skladových priestorov s rozlohou 28 106 m2. Článok analyzuje nájomnú činnosť v absolútnych i relatívnych číslach v porovnaní s druhým kvartálom 2013.
Kľúčové slová: prenájom priemyselných priestorov, výstavba logistických priestorov
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014