Vytlačiť

 Názov: Hlavnou hnacou silou je výroba
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 61
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Trh logistických a priemyselných nehnuteľností v ČR zostáva silný. Dopyt je stimulovaný predovšetkým rastúcim automobilovým priemyslom. Medzi najžiadanejšie lokality patrí Mladá Boleslav. Najrozvinutejším trhom priemyselných nehnuteľností zostáva Praha a jej okolie. Druhým najžiadanejším trhom je Plzenský kraj. Článok je doplnený porovnávacími grafmi, ktoré zachytávajú čistý dopyt podľa odvetví v roku 2012 a v 1. polroku 2013.
Kľúčové slová: logistické nehnuteľnosti, priemyselné nehnuteľnosti, dopyt po logistických nehnuteľnostiach
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014