Vytlačiť

 Názov: Žilina nadobúda logistickú silu
Autor: Alexander Sotník
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 64
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: V PointParku Žilina v Strečne sa začala výstavba druhej haly s rozlohou 6-tisíc m2. Viac ako polovica tejto plochy je určená na špekulatívnu výstavbu. V žilinskom areáli sú k dispozícii pozemky s plochou 34-tisíc m2, na ktorých je možné postaviť ďalších 15-tisíc m2 skladových plôch. Zriadením priemyselného a logistického parku Žilina poklesla nezamestnanosť v katastri obce Strečno o polovicu. Momentálne sa pohybuje na úrovni polovice celoslovenského priemeru.
Kľúčové slová: logistika, priemyselný park, logistický park
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014