Vytlačiť

 Názov: Logistické poradenstvo identifikuje problémy
Autor: Michal Prúša
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 68
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok uvádza logistický nástroj, pomocou ktorého je možné uspokojiť požiadavky na sprehľadnenie štruktúr podnikateľského prostredia. Ide o Logistics chesk-up (rýchly logistický audit), známy pod názvom x/vise. Tento nástroj umožňuje manažmentu spoločnosti v priebehu krátkeho obdobia nahliadnuť do vnútra logistiky firmy z odborného aj nezávislého pohľadu. Článok popisuje zvyčajný postup tohto manažérskeho nástroja.
Kľúčové slová: logistické poradenstvo, logistika, logistics check-up
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014