Vytlačiť

 Názov: Nádej trvá, realita je odlišná
Autor: as
Zdroj: TOP magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a logistike Transport a logistika, 11/2013; str. 92
Vydavateľ: vydavateľstvo LUXUR Media, s.r.o.
ISSN: 1335-7433
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok sa zaoberá porovnaním skutočnosti pri prekonávaní hospodárskej krízy a šíriacimi sa nádejami, ktoré hovoria, že ekonomika sa zotavuje. Nová zadlženosť v rokoch 2011 a 2012 bola na úrovni 5 percent, v tomto roku sa očakáva mierny pokles na 3 percentá. Článok definuje aj „slabé“ miesta slovenskej ekonomiky, ktoré sú najmä v domácom prostredí. Vzťahy v medzinárodnom obchode sú silne závislé od EÚ. Táto závislosť sa od začiatku dlhovej krízy takmer nezmenila.
Kľúčové slová: rast ekonomiky, ústup krízy, reálne príjmy, dopyt
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014