Vytlačiť

 Názov: Odborná způsobilost zasílatelů
Autor: red
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 6
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Generálny tajomník združenia českých automobilových dopravcov vzhľadom na vzrastajúce problémy dopravcov, vyvolaných neodbornosťou alebo priamo kriminalitou pri obstarávaní prepráv vyzval prezidenta Hospodárskej komory ČR k spolupráci s cieľom zlepšiť stav v odbore zasielateľstva. Článok je zverejnením listu, ktorý bol prezidentovi HK ČR odoslaný.
Kľúčové slová: odborná spôsobilosť zasielateľov, obstarávanie prepráv, špedícia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014