Vytlačiť

 Názov: Pojištění odpovědnosti za škody silničního dopravce
Autor: Dr. Mgr. Milan Hradec
Zdroj: Transport magazín – Bulletin Sdružení automobilových dopravců, 11/2013; str. 15 – 17
Vydavateľ: Sdružení ČESMAD Bohemia
ISSN: MK ČR E 0037
Jazyk: česky
Anotácia: Autor sa v článku venuje všeobecným poistným podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu, konkrétne uvádza všeobecné výnimky z poistenia. Ďalej definuje poistenie zodpovednosti za škody cestného dopravcu a zodpovednosť podľa nákladného listu CMR. Dopravcom a vodičom dáva rozsiahly návod na zápis výhrad dopravcu do nákladného listu CMR. V závere článku udáva postup pre výpočet maximálnej výšky náhrady škody.
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti, zodpovednosť za škodu cestného dopravcu, CMR
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014