Vytlačiť

 Názov: Nový zákon o mýte i sadzby
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 6 – 7
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Dňa 27. 11. 2013 prijal slovenský parlament vládny návrh zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Hlavným cieľom návrhu zákona bolo podľa predkladateľov ustanoviť rámec pre poskytovanie Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) na Slovensku. Článok je doplnený prehľadnými tabuľkami zachytávajúcimi sadzby mýta podľa druhov vymedzených úsekov ciest i možnosti zľavy zo sadzby mýta.
Kľúčové slová: výber mýta, EETS, sadzby mýta, noví kontrolóri
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014