Vytlačiť

 Názov: Týždenný odpočinok v príležitostnej MAD
Autor: Ing. Marek Hudec, Ing. Hana Jurkovičová, PhD.
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 26 – 27
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Z hľadiska zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy je potrebné prijímať sociálnu legislatívu, ktorá upravuje čas vedenia vozidla, prestávky a doby odpočinku vodičov. Zlepšenie sociálnych podmienok v odvetví cestnej dopravy a zlepšenie celkovej bezpečnosti na cestách je cieľom nariadenia, ktoré upravuje sociálnu legislatívu v cestnej doprave. Príspevok uvádza aj prehľad zmien platných od 1. januára 2014.
Kľúčové slová: sociálne predpisy, týždenný odpočinok, medzinárodná príležitostná autobusová doprava
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014