Názov: Viac financovali spotrebitelia
Autor: rak
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 28
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN:
1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia: Článok sa zaoberá vývojom obstarávania vozidiel na Slovensku prostedníctvom členov Asociácie leasingových spoločností (ALS) SR. Obstarávanie dosiahlo mierny medziročný pokles. Financovanie najväčších podnikateľských komodít, akými sú osobné i nákladné vozidlá, ako aj tradičné stroje a zariadenia, takmer zopakovalo minuloročné hodnoty. Príspevok je doplnený prehľadnou tabuľkou financovania nákladných vozidiel v obstarávacích cenách podľa jednotlivých sprostredkovateľov.
Kľúčové slová: leasing, financovanie vozidiel, obstarávacia cena
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014