Vytlačiť

 Názov: Všetko pod jednou strechou
Autor: Peter Drahoš
Zdroj: Truck&business – štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej doprave; 4/2013, str. 30 – 31
Vydavateľ: ČESMAD Slovakia
ISSN: 1335-9894
Jazyk: slovenský
Anotácia:
ČESMAD Slovakia je profesijným združením, ktoré si stanovilo, že okrem presadzovania záujmov autodopravcov a úsilia vylepšovať ich podmienky na podnikanie, im bude ponúkať aj výhodné služby, ktoré prispejú ku komfortu ich podnikania. Poslednou novinkou je sústredenie všetkých činností združenia pod jednu strechu do nových priestorov prevádzky. Príspevok predstavuje činnosť tejto prevádzky a komerčné služby, ktoré ponúka.
Kľúčové slová: služby pre dopravcov, komerčné služby, záujmové združenia
Spracoval: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: február 2014