Názov článku: Prideľovanie kódov EAN-13 pre výrobky s premenlivou hmotnosťou
Autor článku: Ing. Dušan Oktavec
Zdroj: Aktuality EAN858 číslo 2/2003 jún
ISSN: 1335-7336
Vydavateľ: EAN SLOVAKIA
Jazyk: Slovenský
Anotácia: Príspevok informuje o zmene, ktorá musela nastať od 2. júna 2003. Táto zmena sa týka výrobkov s premenlivou hmotnosťou a ich označovaním novými kódmi EAN-13. V článku je ďalej podrobne vysvetlená štruktúra 13 miestneho kódu EAN-13, ktorý udeľuje EAN Slovakia.
Klúčové slová: EAN-13, kód
Spracoval: Peter Rolko, A-trans s.r.o.
Zaradené: október 2003