Vytlačiť

Názov: Obaly a fixační materiály
Autor: Miloš Lešikár
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 18
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Princíp výroby obalov spôsobom nasávania vlákniny na špeciálne tvarované lamelové formy má už dlhú históriu. Príspevok popisuje celú škálu výrobkov z nasávanej vlákniny z oblasti fixačnej a obalovej produktovej rady.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005