Vytlačiť
Názov: Nakládání o obalovým odpadem
Autor: Ing. Karel Puhoný
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 29
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Obaly plnia dôležitú úlohu pri ochrane, doprave, distribúcii, využití a iných funkcií u výrobkov. Podľa prieskumu straty na potravinách spôsobené nevhodným balením sú viac ako 50%. Príspevok rozoberá a definuje jednotlivé druhy obalov, ktoré je možné použiť pri balení jednotlivých druhov tovarov.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005