Vytlačiť
Názov: Balíci stroje pro dokonalý paletový obal
Autor: anglický preklad
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 24
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Problém, ktorý pri objeme prepravovaného tovaru predstavovalo jeho bezpečné a čo najmenej komplikované upevnenie na paletách, bol ešte donedávna veľký problém. Príspevok popisuje využite nového baliaceho paletového stroja od spoločnosti Ekobal, s.r.o
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005