Názov: Ochrana proti korozi při exportním balení
Autor: Ing. Jiří Beran, CSc.
Vydavateľstvo: Logistika 5/1998, str. 19
ISSN: 1211-0957
Jazyk: český
Anotácia: Narušovanie kovových a nekovových materiálov chemickými vplyvmi okolitého prostredia pri preprave je veľmi diskutovaný problém mnohých spoločností. Článok uvádza poznatky firmy Servisbal Dobruška z použitia vybraných metód pre ochranu charakteristických strojárenských výrobkov proti korózii počas prepravy. V článku čitateľ nájde veľké množstvo prípravkov a postupov ako chrániť materiály pred koróziou.
Kľúčové slová: logistika, SCM, logistický reťazec, doprava, sklad, obaly, fixácia
Spracoval: Ing. Peter Majerčák , PhD., PEDaS katedra ekonomiky, ŽU
Zaradené: september 2005