Vytlačiť

 Názov: Ako zabaliť suroviny a polotovary pre potravinárske prevádzky
Autor: Karel Tisoň
Zdroj: Doprava a logistika – odborný mesačník vydavateľstva Ecopress 12/2007, str. 49
Vydavateľ: Ecopress, a.s.
ISSN: 1337-0138
Jazyk: slovenský
Anotácia: Príspevok popisuje spôsoby balenia surovín a polotovarov pre potravinársky priemysel predovšetkým formou plastových paliet. V prvej časti sa príspevok venuje cene plastových paliet, ostatná časť príspevku predstavuje podľa konštrukcie a kvality materiálu jednotlivé typy paliet.
Kľúčové slová: plast, paleta, potraviny
Spracoval: Ing. Miloš Poliak, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2008