Vytlačiť
 Názov: Vytváření paletových jednotek ze skupinových obalu II
Autor: Ing. Miloslav Vítek
Zdroj: Logistika 12, 2007, 22 s.
Vydavateľ: ECONOMIA, a.s. Dobrovského 25, 170 55 Praha 7
ISSN: 1211-0957
Jazyk: česky
Anotácia: Z veľkého počtu na trhu ponúkaných strojov k baleniu stabilného kusového tovaru do skupinových obalov v rôznych priemyslových odvetviach sú najdôležitejšie balíčky do cenovo priaznivých flexibilných obalových materiálov. Príspevok ponúka ukážky jednotlivých baliacich zariadení pre vytvýranie skupinových obalov.
Kľúčové slová: obaly, skupinové obaly, kusový tovar, PVC obal, fólia, dopravník, zmraštiteľná fólia, bandážové balíčky, fixácia.
Spracoval: Ing. Peter Majerčák, Ph.D.
Zaradené: február 2008