Vytlačiť

 Názov: Obal roku 2008 – přísnější měřítka
Autor: Jaroslav Smíšek
Zdroj: Systémy logistiky, 9/2008, str. 44-45
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok informuje o národnej súťaži Obal roku v Českej republike, pričom vysvetľuje komplexnosť kritérií hodnotenia obalov. Dôležitým hľadiskom sú rôzne aspekty použitia a funkcie obalov. U prepravných obalov je vysoko hodnotená možnosť maximálneho využitia ložného priestoru dopravného prostriedku. Víťazné produkty na národnej úrovni sa zúčastnia celosvetového finále v Juhoafrickej republike, konkrétne v Kapskom Meste.
Kľúčové slová: obal, komplexnosť funkcií, dizajn, materiál
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: január 2009