Vytlačiť

 Názov: Cirkus zvaný vratné obaly
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 1-2/2009, str. 18-19
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Článok rieši problematiku vratných a nevratných obalov. Ak sú obaly nezálohované, je problém dostať ich naspäť k výrobcovi. Ak sú obaly zálohované, vracajú sa späť k výrobcovi a je len na ňom, či ich naspäť vráti do obehu. Autor sa v článku intenzívne venuje dreveným paletám ako najproblematickejšej komodite v oblasti vratných obalov.
Kľúčové slová: vratné obaly, paleta,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: máj 2009