Vytlačiť

 Názov: Dopřejte si mraženého
Autor: Martin Tarant
Zdroj: Systémy logistiky, 5/2009, str. 22-23
Vydavateľ: ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.
ISSN: 1214-4827
Jazyk: český
Anotácia: Autor sa v článku venuje problematike využitia nádob pri preprave komodít vyžadujúcich udržiavanie nízkych teplôt v oblasti farmaceutického, chemického a potravinárskeho priemyslu. V uvedených analýzach konštatuje, že pomer medzi použitím leteckej a cestnej dopravy pre prepravu týchto tovarov je 80 % ku 20 %. Dôležitým faktorom je udržanie požadovanej teploty, tu zohráva význam obal a použité chladiace médium.
Kľúčové slová: obal, teplota, chladiace médium,
Spracoval: Ing. Vladimír Konečný, PhD., KCMD, ŽU v Žiline
Zaradené: september 2009